Obloko

Kožni rak je maligno kožno tkivo. Poznane so tri vrste kožnega raka, rak bazalnih celic, skvamozni rak (rak ploščatih celic) in melanom. Poimenovane so po vrsti.